نکاتی که باید در گزارش کارشناسی رعایت شوند

در تهیه گزارشات کارشناسی خصوصاً گزارشهای که توسط کارشناسان رسمی دادگستری تهیه می گردد، رعایت نکات برشمرده شده در این متن موجب غنای بیشتر متن نظریه تهیه شده خواهد شد.

 

برای مشاهده متن کامل نکات تهیه و تنظیم گزارش کارشناسی کلیک (pdf) نمائید.

  • آرمان
  • آینده
  • معلم
  • کشاورزی
  • ملت
  • پردیس
  • سایپا
  • توسعه تعاون

آخرین اخبار